Kauno arkivyskupas metropolitas JE Kęstutis Kėvalas perskaito „Šiluvos deklaraciją”2021-09-12